Klatovské klarinetové kvarteto


O nás

Jan Auermüller (* 1.6. 1983) - 1. klarinet

Jan Auermüller

Ke klarinetu se dostal asi v deseti letech, kdy se ho ujal Jan Klička, učitel z klatovské základní umělecké školy. Zanedlouho začal hrát v místním dechovém orchestru. Následoval vstup do školního big bandu Y-band, folklorního souboru Šumava, Klatovského symfonického orchestru, kapely Stripe a do tanečního orchestru UFO 96.

Po maturitě (2003) na střední průmyslové škole v Klatovech začal studovat na plzeňské konzervatoři pod vedením Václava Horejše a zároveň na Západočeské universitě v Plzni, fakultě elektrotechnické, kde dokončil studia v roce 2008. Od té doby pracuje jako projektant v soukromé klatovské společnosti.

V současné době hraje na tenorsaxofon v revivalové kapele The Shower, v kapele Joe Blow a na barytonsaxofon v Západočechově big-bandu.


Václav Štich (* 11.4. 1976) - 2. klarinet

Václav Štich

Na klarinet se začal učit v Lidové škole umění Josefa Kličky v Klatovech ve třídě Jana Kličky v roce 1986. Od roku 1988 se stal členem Dechového orchestru mladých při zmíněné hudební škole.

V letech 1990-1994 studoval na Střední průmyslové škole výroby hudebních nástrojů v Kraslicích a pokračoval ve hře na klarinet pod vedením p. uč. Miroslava Vacka a Dalibora Bárty. Hrál i ve Velkém dechovém orchestru Amati Kraslice. Z tohoto období pochází i počátek spolupráce s klatovskou trashmetalovou skupinou Asmodeus.

Od r. 1994 do r. 2000 studoval na Strojní fakultě ČVUT v Praze, kde také působil v dechovém orchestru ČKD "Jitřenka". Od roku 1998 se datuje počátek hry na saxofon (Y-Band, p.uč. Röschl), členství v kapele Štěpánka a spolupráce s folklorním souborem Šumava.

V současné době pracuje jako konstruktér v Nýřanech a zároveň hraje mimo kvarteta ještě v KT-Bandu (es-klarinet, tenorsaxofon) a v Západo-Čechově Bigbandu na tenorsaxofon.


Bohumír Kopecký (* 27.5. 1984) - 3. klarinet

Bohumír Kopecký

Na klarinet se začal učit hrát na Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech pod vedením Richarda Pelikána. Po několika letech vystupování s Dechovým orchestrem mladých a školním klarinetovým kvartetem nechává na čas klarinet odpočinout v kufříku pod postelí. V této době vstupuje do dechové hudby Skalanka, kde zpívá a hraje na klávesy.

Po absolvování Střední průmyslové školy v Klatovech studoval Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde také v roce 2008 studium úspěšně dokončil. A protože se mu po klatovské průmyslové škole stýskalo, vrátil se zpět mezi školní lavice, tentokrát ovšem jako učitel elektrotechniky.

V současnosti je zpívajícím kapelníkem dechové hudby Klatovští dragouni a dále působí v kapelách Lovci rytmů, Veselá dvojka a Veselá 1203, kde zpívá a hraje na harmoniku.


Jan Hrdina (* 25.10. 1988) - basklarinet

Jan Hrdina

Hudbě se začal věnovat v šesti letech. Docházel na hodiny klavíru a zobcové flétny, od které po dvou letech plynule přešel ke klarinetu, kde se ho ujal p. uč. Richard Pelikán. Asi ve 12ti letech nastoupil do místního Dechového orchestru mladých, jenž se stal jeho odrazovým můstkem v dalším hraní. Následoval vstup do školního klarinetového kvarteta, folklórního souboru Šumava, big bandu Y Band a do Klatovského symfonického orchestru. Absolvováním prvního cyklu ukončil hodiny klavíru a plně se věnoval plátkovým nástrojům.

Po maturitě na klatovském gymnáziu (2008) nyní studuje Fakultu aplikovaných věd při Západočeské univerzitě v Plzni.

Momentálně hraje v Dechovém orchestru mladých, v souboru Šumava, v Západočechově Big Bandu a v kapele Living Wind.

Je tradičně hostem vánočních koncertů skupiny Zebedeus. Kromě basklarinetu hraje i na Es klarinet, B klarinet, altový a sopránový saxofon. Je samoukem ve hře na kontrabas.


Barbora Kopejtková (* 23.5. 1985) - zpěv

Barbora Kopejtková

Se zpěvem začala už na základní škole v dětském sboru. K tomu začala experimentovat s různými hudebními nástroji - hrála na flétnu, navštěvovala soukromé hodiny klavíru, v dechové kapele tloukla do bicích, u táboráků brnkala na kytaru a jeden rok se dokonce učila hrát na lesní roh. Vystupovala také v ochotnickém divadle. Hra na hudební nástroje i zpěv ji baví, ale ničemu se nevěnovala hlouběji...

Během studia na klatovském gymnáziu byla členkou gymnaziálního sboru. Postupně však zanechala všech hudebních aktivit a věnovala se pouze studiu. V současnosti studuje poslední ročník na Fakultě aplikovaných věd na ZČU v Plzni a těší se, že se již brzy stane inženýrkou :-)!

Kromě Klatovského klarinetového kvarteta nevystupuje s žádnou jinou kapelou.